Veelgestelde

Vragen

Klik hieronder op je vraag om het antwoord te lezen:

 • Pilots sneltesten in Cultuur

  Q:        Pilots, wat is de bedoeling?
  A:

  • Tussen 9 en 30 april vinden in de cultuursector zogenaamde pilots plaats om ervaringen op te doen met (snel)testinfrastructuur.
  • Sneltesten kunnen een belangrijk instrument worden om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.
  • Met deze pilots gaat de overheid de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten onderzoeken.
  • Het gaat om een beperkt aantal concerten en voorstellingen, en om bezoeken aan monumenten en musea. Bezoekers met een ticket moeten een negatief testbewijs overleggen om naar binnen te kunnen.
  • Het Corona branche-protocol blijft daarbij (voorlopig) gehandhaafd, dus ook de 1,5 meter.

   

  Q:        Wie doen mee?

  A:        De ‘kalender’ is vandaag (6 april 2021) door het kabinet bekend gemaakt. Het gaat om tientallen culturele instellingen in verschillende culturele sectoren

  • Monumenten (circa 30, van 9 tot 11 april),
  • Theaters en concertpodia (circa 30, van 13 tot 21 april)
  • Musea en instellingen voor beeldende kunst (circa 15, van 19 tot 25 april)
  • Poppodia (circa 30, van 22 tot 30 april). Deelnemende poppodia: Van Muziekgieterij in Maastricht tot Vera in Groningen, Van De Spot in Middelburg tot Grenswerk in Venlo. Van 013 in Tilburg tot Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. Zie voor de volledige lijst: < deze link volgt >

   

  Q:        Wat kan de bezoeker verwachten?

  A:

  • Concerten, theatervoorstellingen, museum- en monumentenbezoek.
  • Verspreid door het land, in alle provincies.
  • De 1,5 meter en veiligheidsmaatregelen blijven gelden.
  • Concert- en voorstelling-gebonden horeca is open.

   

  Q:        Wat vindt je als deelnemend podium van het idee van sneltesten en testbewijzen?

  A+:     Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan (want we zitten voorlopig nog risiconiveau ernstig/zeer ernstig), is bezoek met testbewijzen de enige weg om weer open te gaan, bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen (en daarmee ook weer opdrachten te verlenen).

  A+:     Hopelijk kan toepassing snel-testen er (op termijn) ook voor zorgen dat we eerder de 1,5 meter kunnen loslaten. Omdat goed te kunnen doen, moet de testlogistiek vooraf beproefd worden.

  A -:     Het snel-testen moet geen extra eis worden voor heropening bij lagere risiconiveaus. Dan willen we als sector geheel open, daarvoor zijn cultuurlocaties veilig met minutieuze protocollen en handhaving.

   

  Q:        Hoe zit het met vaccinatiegraad en toegang?

  A:        De hele oefening van snel-testen in april wordt dus gezien als een middel om open te gaan zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is. Het is dus tijdelijk.  Dat roept ook de vraag op wanneer de vaccinatiegraad voldoende is. Hetgeen zou kunnen impliceren dat daarna snel-testen niet meer nodig zijn. Dit is complex.

  In de Q&A over de CoronaCeck app staat : “In de toekomst is voor toegang tot bepaalde sociale, culturele of sportieve locaties een negatieve testuitslag nodig. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het museum, een festival of een voetbalwedstrijd.”Hier wordt nog niets gezegd over vaccinatie(graad) of over tijdelijkheid.

  Dat roept mogelijk de aanvullende vraag op:

  Q:        Kan een gevaccineerde ook meedoen aan de pilot?

  A:        Ja dat kan, maar in de maand april tijdens deze ‘pilots’ moeten ze alsnog een negatief snel-testbewijs kunnen overhandigen

  Q:        Hoe ziet een bezoek eruit?

  A:         De bezoekersreis loopt als volgt:

  • Bezoeker koopt ticket
  • De bezoeker laat zich binnen 40 uur voor aanvang testen (na max een uur uitslag via een email)
  • De bezoeker zet de testuitslag in Corona Check app (digitaal testbewijs)
  • Bij toegang: ticket en testbewijs (geregistreerd via de check app)
  • Let op: per telefoon is maar één bewijs mogelijk in de CoronaCheck app.
  • Er vindt ter plekke wel onderzoek plaats in de vorm van vragenlijsten, maar geen PCR test achteraf
  • Zie voor volledige beschrijving: www.testenvoortoegang.nl

   

  Q:        Wat is de rol Stichting Open Nederland?

  A:        De Stichting Open Nederland heeft opdracht gekregen van ministeries om het proces van testen te gaan organiseren.

   

  Q:        Hoe zit het met die teststraten?

  A:

  • Er zijn aparte teststraten ingericht, dus geen belasting op teststraten van de GGD.
  • Het zelftesten neemt op dit moment ook een vlucht, maar deze kunnen niet fungeren als toegangsbewijs voor de pilots.

  Q:        Wat is het verschil met Fieldlab Evenementen?

  A:

  • Het Fieldlab Evenementen is een ander ‘spoor’. Bij de Fieldlab Evenementen tests gaat het om (grootschalige) testevents, met als doel gevalideerde uitspraken te doen over het zo veilig mogelijk organiseren van evenementen.
  • Deze ‘pilots’ zijn een eerste stap naar heropening, met de toepassing van testbewijzen kan hiermee het sociaal en cultureel leven op gang worden geholpen.
  • Er wordt een veel lichter onderzoeksprotocol dan bij Fieldlab Evenementen toegepast.
  • De resultaten van de Fieldlab Evenementen testevents zullen wel gebruik worden bij de pilots en de opschaling ervan.

   

  Q:        Hoe verder na april?

  A:

  • Dit is een eerste stap naar heropening, maar nog kleinschalig en ‘pilot’.
  • In mei is er hopelijk grote schaal snel-testcapaciteit beschikbaar.
  • Een wettelijke regeling om snel-testen te kunnen toepassen is in voorbereiding.
  • In de loop van mei komen de snel-testen, als het volgens plan loopt, op grotere schaal beschikbaar, de overheid mikt op circa 400.000 snel-testen per dag eind mei.

   

  Q: Wie moet de rekening betalen en wat vindt de VNPF daarvan?

  A:

  • De infrastructuur en de testen worden op dit moment (nog) betaald door overheid.
  • Onderzocht wordt of het profijtbeginsel kan worden toegepast: in dat geval komt de rekening dus bij de gebruiker.
  • Voor sommige sectoren, zoals soms ook ‘de onze’ (bij lage entreetickets), kan het profijtbeginsel sterk negatief effect hebben op de toegankelijkheid van het bezoek omdat een paar euro al een groot percentage van de ticketprijs uitmaken. Dat houden we nauwlettend in de gaten.
  • Voor het grootste deel van de cultuursector geldt nu dat de grootste prioriteit is om weer open te gaan. Daarmee komt kunst en cultuur weer beschikbaar en daarmee kan weer werk geboden wordt aan artiesten en zzp’ers.

   

  Q: Hoe zit dat met die Routekaart?

  A:

  • De huidige routekaart van het kabinet biedt weinig perspectief. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. Wij vinden het het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg ende vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.
  • De huidige routekaart gaat bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus.
  • Wij pleiten ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.
  • Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Ook al toont onderzoek aan dat de sector veilig is door minutieuze protocollen en strenge handhaving.
   Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken.
   Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing.
   Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.

  Q: Hoe is de selectie van deze locaties tot stand gekomen?
  A:
  • Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine organisaties.
  • De kalender is in nauwe samenspraak met het ministerie van OCW, de veiligheidsregio’s en branche- en koepelorganisaties opgesteld.
  • De samenspraak met de branche- en koepelorganisaties zit ‘m in de uitvraag/oproep die de brancheverenigingen hebben gedaan onder onze leden om aan te melden bij belangstelling om mee te doen.

  Q: Waarom wordt toch de 1,5 meter gehandhaafd, terwijl iedereen die toegelaten wordt, negatief getest is?
  A:
  • Dit is ‘niet meer dan’ een weliswaar essentiële pilot om de testinfrastructuur te beproeven, in deze fase zet de overheid veiligheid voorop.
  • Hopelijk kan in latere fase de 1,5 meter wel losgelaten worden met testbewijzen.

  Q: Hoe zit dat met die Routekaart #2?
  A:
  • Eerder werd geantwoord: “Wij vinden (hier mag je dus ook lezen: ”De Taskforce vindt…”) het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg en/of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.”-
  • Nadere toelichting hierop: nu zijn besmettingsniveaus leidend in de Routekaart, die zijn voorlopig en jammer genoeg nog behoorlijk hoog. De verwachting is dat nog even aanblijft ook, dit omdat met name veel jongere mensen bij versoepeling van maatregelen besmet worden. Echter, deze groep wordt minder ziek dus daarmee stijgt de druk op de gezondheidszorg niet evenredig. Vandaar deze oproep om een alternatief criterium te gebruiken om af te schalen.

  Q: Wanneer is volgens de Taskforce en de deelnemende sub-sectoren de pilot een succes?
  A: Deze pilot is geslaagd als helder is geworden wat de testbereidheid van verschillende publieksgroepen is;
  wat de struikelblokken van de testlogistiek zijn; alsmede hoe deze obstakels makkelijk kunnen worden opgelost, zodat de sector een stap dichter bij heropening is.

 • Informatie over een livestream

  PAARD biedt een combinatie van gratis en betaalde livestreams. Hieronder vind je hoe je tickets koopt en hoe je de livestream aanzet.

  Aanmelden voor of meekijken met een gratis livestream
  Rechts in het event op de PAARDsite kun je je aanmelden voor de livestream. Een paar uur voor het event start ontvang je een reminder. Ook plaatsen we de link op de website. Om de livestream te starten hoef je dus alleen deze link aan te klikken.

  Livestream tickets kopen
  Tickets voor de Livestream zijn te koop via de ticketbutton in het event op de PAARDsite. Nadat je een ticket hebt gekozen, ontvang je een 4-cijferige code op je telefoon. We raden aan om een eventuele adblocker uit te zetten en cookies te accepteren zodat je de schermen zonder problemen kan doorlopen.

  Om de livestream te starten moet je inloggen op www.guts.events met behulp van je telefoonnummer. (Let op, je krijgt een verificatiecode op je telefoon dus zorg dat die bij de hand is). Kies het livestream concert door er op te klikken. In het groene vlak klik je op ‘Bekijk stream’. Dit kan vanaf een kwartier voor de start van het concert.
  – Let op: je kunt maar op 1 apparaat tegelijk ingelogd zijn. Als je op een ander apparaat inlogt wordt je automatisch uitgelogd op eerdere apparaten
  – Kom je er niet uit dan kun je voor en tijdens de livestream contact opnemen met Guts.

  Casten
  Je kunt via je telefoon/computer/tablet je ticket openen door in te loggen. Wil je de livestream op je TV bekijken dan kan je het concert casten. Hoe dit werkt verschilt per apparaat en dit dien je zelf te doen.  Hierbij een paar tips:

  • Android: Casten van het scherm van je Android apparaat kan makkelijk met de Google Home-app en Chromecast (Klik hier voor meer informatie)
  • IOS: Airplay van het scherm van je iOS apparaat kan makkelijk met Apple TV of met een AirPlay compatibel smart-TV (Klik hier voor meer informatie)
  • Of sluit je laptop aan de op televisie via een kabel, en zet de livestream schermvullend.

  Chrome casten
  Je kunt je Chrome browser makkelijk casten. Ga naar het menu in je Chrome Browser, dit doe je door op de 3 puntjes rechtsboven in je browser te klikken. (Soms is dit een ander teken, bijvoorbeeld als je een update kunt doen).
  Kies dan voor ‘Casten’:
  mceclip1.png

  Geluid bij een livestream
  Het kan zijn dat de livestream gemute is. Dit betekent dat het geluid is uitgeschakeld. Je kunt je geluid weer aanzetten door op de livestream video te tikken (mobiel/tablet) of te klikken (computer) en daarna op het mute-teken te klikken:
  mceclip0.png
  Verbinding
  Als de livestream happert kan het zijn dat deze niet voortkomen uit een slechte internet verbinding maar dat het ligt aan de verbinding tussen de verschillende apparaten die worden gebruikt.
  Als je in de gelegenheid bent, adviseren wij een laptop/computer te gebruiken voor de stream en indien gewenst deze via een HDMI kabel te verbinden met de TV.

  Resolutie
  Het kan helpen om de resolutie lager te zetten. Rechtsonder in de stream zie je een tandwieltje staan. Klik hierop om de resolutie aan te passen.
  Het kan zijn dat de organisatie het aanpassen van de resolutie heeft uitgezet. Dan zie je geen tandwieltje.

  mceclip0.png

   

   

 • Hoe werkt de 18+ alcoholwetgeving?

  18+ alcoholwetgeving
  In verband met de Drank- en Horecawet mag PAARD geen alcohol aan je verkopen als je nog geen 18 jaar bent. Je mag het tevens ook niet bij je hebben. Lees hier meer over de wet.

  Wij hanteren de volgende regels bij alcohol risico programma:
  -Om aan de bar alcohol te mogen bestellen worden polsbandjes gebruikt: zonder bandje geen alcohol. Bij de entree wordt van iedereen het legitimatiebewijs gecontroleerd om te bepalen of je wel of geen bandje krijgt.
  -Hebben wij twijfel over jouw leeftijd en jij geen legitimatiebewijs bij je: Geen bandje.
  -Ook als je eenmaal binnen bent kan in geval van twijfel om je legitimatiebewijs gevraagd worden.
  -Er wordt alléén alcohol geschonken aan de foyerbar, de bar in de zaal is alcoholvrij.

  Bij het afwijken van deze regels moet je rekening houden met het volgende:
  -Bij geconstateerd misbruik van legitimatie wordt je de toegang tot PAARD ontzegt. Het legitimatiebewijs wordt ingenomen en kan alleen door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald.
  -Bij geconstateerd onterecht gebruik van een polsbandje (bijvoorbeeld een gevonden bandje omdoen) volgt directe uitzetting.
  -Bij geconstateerd doorgeven van een bandje aan een minderjarige volgt voor beiden directe uitzetting: voor de minderjarige die het bandje aannam én voor degene die het bandje afgaf.
  -Bij geconstateerd doorgeven van alcoholische drank aan een minderjarige volgt voor bieden direct uitzetting: voor de minderjarige die het drankje aanneemt én voor degene die het drankje overgaf.
  -Bij uitzetting of toegangsweigering om bovengenoemde of hieraan gerelateerde redenen wordt geen entreegeld teruggegeven.

  Bovengenoemde maatregelen klinken streng en dat zijn ze helaas ook. De landelijke wetgeving is onverbiddelijk en wij als PAARD moeten ons daaraan houden.

 • Kan mijn ticket gescand worden vanaf mijn smartphone?

  Je e-ticket wordt op de avond zelf door onze medewerkers bij de entree gescand. Dit kan vanaf je smartphone worden gescand of vanaf een uitgeprint e-ticket.

 • Waar kan ik mijn spullen laten bij een bezoek aan PAARD?

  Binnen PAARD en het Paardcafé kan je gebruik maken van de bewaakte garderobe en/of een beperkt aantal garderobekluisjes. Hiervoor geldt een prijs van 1 euro per item of per kluisje.

  Bij gebruik van de garderobe zijn de voorwaarden van toepassing zoals gesteld in Artikel 9 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden.

 • Fotograferen of flyeren in PAARD. Mag dat?

  Het is niet toegestaan om met professionele opnameapparatuur in PAARD te fotograferen, video- en/of geluidsopnames* te maken zonder toestemming vooraf van de zaal en/of artiest. Onder professionele apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera’s. Bij het maken van beeldmateriaal is de maker verantwoordelijk voor naleving van de AVG-regelgeving. Hierin zijn restricties benoemd over het identificeerbaar in beeld brengen van personen en het openbaar maken van deze materialen. Lees hier meer.

  Wil je graag met een professionele camera komen fotograferen voor een website of ander medium? Mail dan naar [email protected]

  We vinden het niet prettig als je zonder contact op te nemen posters ophangt of flyers neerlegt/uitdeelt in PAARD. Deze worden dan ook gelijk verwijderd en eventuele schoonmaakkosten kunnen worden verhaald. Wil je graag flyeren of een poster ophangen in PAARD? Stuur hiervoor dan een mail naar [email protected]

   

 • Voorverkoopadressen

  Avondkassa
  De avondkassa is geopend tijdens concerten of evenementen. Tijdens gratis programma’s is de avondkassa gesloten. Klik hier voor het programma. Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot kaarten kun je mailen naar [email protected]

  Overige voorverkoopadressen
  – KingKool hostel (Prinsegracht 51, Den Haag)
  Openingstijden: elke dag van 08:00 tot 22:00 uur
  -VVV Uitburo (Spui 68, Den Haag)
  Openingstijden:  maandag 12:00 – 20:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 20:00 uur, zaterdag 10:00 – 17:00 uur, zon- en feestdagen: 10:00 – 17:00 uur (na 18:00 uur alleen betaling via PIN)
  – Velvet Delft, (Voldersgracht 3, Delft)
  Openingstijden: maandag 12.00-18.00, dinsdag-zaterdag 9.30-18.00 (met op vrijdag koopavond tot 21.00) en zondag 12.00-17.00

 • Mindervaliden

  Het gebouw van Paard is uitstekend toegankelijk voor mindervaliden. Entree, foyer, garderobe, toiletvoorzieningen en beide zalen (lift) zijn goed bereik- en berijdbaar met rolstoelen. Verder bestaat de zaal van Paard  standaard uit staanplaatsen. Indien een show wel zitplaatsen heeft, wordt dit per programma op de website vermeld.

  Wil je als mindervalide een concert bezoeken? Dan kan dat natuurlijk! Laat ons (voordat of zodra je je ticket hebt aangeschaft) weten of je met de rolstoel komt of dat je graag een mindervalide kruk zou willen reserveren. Let op! Doe dit wel zo snel mogelijk (minstens 48 uur voor aanvang van het concert) zodat we een plaats kunnen reserveren in de zaal en het personeel op de hoogte kunnen stellen. Er zijn een beperkt aantal mindervalide plaatsen beschikbaar.

  Je kunt contact opnemen via [email protected] of bel op werkdagen tussen 12:00 en 17:00 naar 070-7503434.  Op de website van de gemeente Den Haag vindt u een overzicht van parkeerplekken voor mindervaliden.

 • Kortingen en kortingspassen

  Acties en kortingen

  Paard Vriendenclub
  Draag je Paard een warm hart toe? Vind je het leuk je mening te geven over Paard zaken? Sta je niet graag in de rij? Ben je gek op korting of wil je er gewoon een muzikale vriend bij? Lees hier meer over de Paard Vriendenclub.

  Early Bird Ticket
  Voor de meeste evenementen biedt Paard in de eerste week na de start van de voorverkoop en zolang de voorraad strekt een vroegboekkorting aan genaamd Early Bird Ticket. Zolang de Early Bird beschikbaar is, betaal je automatisch op www.paard.nl de kortingsprijs.

  CJP-korting
  Heb jij een CJP-pas? Dan krijg je €2,50 korting op je ticket! Je kunt de korting toepassen door je pasgegevens in te voeren bij het bestellen van je ticket.

  Ooievaarspas
  Ooievaarspashouders kunnen voor het grootste gedeelte van het Paardprogramma een kaartje met 50% korting kopen. Voor verhuurconcerten en -avonden geldt de Ooievaarspas niet.
  De korting gaat over voor prijs exclusief de €2,50 servicekosten. Kortom: een ticket van €15 euro (incl 2,50 servicekosten), kost met een Ooievaarspas: 50% van €12,50 + €2,50 servicekosten =  €8,75. Korting krijg je op vertoon van je ooievaarspas, daarom is het alleen mogelijk om Ooievaarspastickets aan de paardkassa te kopen.

  We Are Public
  In samenwerking met ruim 30 toonaangevende Haagse cultuurinstellingen geeft We Are Public (WAP) je maandelijks toegang tot een scherpe selectie van minimaal 50 concerten, dans- en theatervoorstellingen, films en exposities. Voor de We Are Public leden wordt er iedere maand een mooie selectie uit het Paard aanbod gemaakt. De geselecteerde events zijn op vertoon van de WAP-pas gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

  Hoe werkt het?
  – Word lid van We Are Public (ongeveer 15 euro per maand) via www.wearepublic.nl. Je ontvangt een persoonlijke WAP-lidmaatschapspas met barcode.

  – Bekijk op de We Are Public site welke optredens geselecteerd zijn.
  – Kom op de avond naar keuze langs met je WAP-pas en laat deze scannen aan de kassa. De persoonsgegevens en barcode op de pas moeten goed leesbaar zijn. Zorg dat je ook ID je ID kan laten zien, want de pas is persoonsgebonden en wij zullen dat ook controleren.
  – Een WAP-pashouder heeft dezelfde rechten als een reguliere kaartkoper. Er heeft dus niemand voorrang als het druk is of als het (bijna) uitverkocht is. Dit betekent dat ook voor WAP-pashouders geldt: Vol=Vol.
  – Er kan helaas niet gereserveerd worden.

  Jarig? Paard trakteert!
  Proost, Cheers, Santé, Salud, Skál op je verjaardag in Paard!
  Bij een feestje horen geen partyzorgen als rommel en geldgebrek. Ben je jarig en is er die nacht programma in Paard? Dan krijgen jij en je vrienden gratis toegang tot het nachtprogramma in Paard én een drankje om in de stemming te komen. Wel gefeliciteerd!

  Hoe werkt het?
  – Mail in de week voor je verjaardag naar [email protected] en laat weten dat je je verjaardag wilt komen vieren.
  – Stap het Paard binnen op jouw verjaardag tussen 23:00 uur en 01:00 uur
  – Toon je legitimatie om te bewijzen dat je inderdaad vóór of ná 00:00 uur jarig bent
  – Hierop ontvangen jij en maximaal zeven (7) vrienden gratis toegang*
  – Iedereen van de groep ontvangt een drankje van het huis**

  Voorwaarden
  * de actie geldt niet voor (bijna) uitverkochte nachtprogramma’s;
  ** drankbonnen zijn inwisselbaar voor bier of fris;
  ** vanzelfsprekend zijn voor ieder lid van de groep de standaard huisregels van toepassing

 • Verloren voorwerpen

  Ben je iets kwijtgeraakt in Paard, mail dan zo snel mogelijk naar [email protected].
  Als je iets verloren bent in Paardcafe mail dan naar: [email protected].

  Zet in je mail wat er kwijt is, op welke datum en bij welk programma
  Je kunt op werkdagen tussen 12:00 en 17:00 ook bellen naar de receptie via 070-7503434.

 • Gecancelde en verplaatste events vanwege Corona maatregelen

  Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Je vind alle recente informatie hierover op www.paard.nl/corona

  Mocht je vragen hebben hierover dan kun je het beste mailen naar [email protected]

   

 • Kan ik met pin betalen?

  Bij zowel de entreekassa als alle barren kunt u betalen met contant geld of uw pinpas.  Er is geen pinautomaat in het gebouw.

  Voor de garderobekastjes en de smartphone opladers zijn losse euromunten nodig. Bij de garderobe kan alleen met contant geld worden betaald.

  Paard accepteert geen creditcards (Visa en Mastercard).

 • Early Bird ticket

  Het Haagse poppodium Paard gebruikt als eerste poppodium in Nederland een vaste ‘Early Bird Korting’: door je concertkaartje zo vroeg mogelijk in de voorverkoop te kopen bespaar je op bijna alle concerten maar liefst 5 euro per kaartje.

  Voor de meeste concerten en dancefeesten in Paard geldt in de eerste week en zolang de voorraad strekt het speciale Early Bird tarief (voor een beperkt aantal kaarten). Dus wil je hiervan gebruik maken wees er dan snel bij, want Op=Op. Bij de meeste concerten is het een korting van 5 euro. Deze korting geldt voor alle prijscategorieën: zo zal een show van 25 euro nog maar 20 euro zijn en een show van 12 euro nog slechts 7 euro.

  Op deze manier wil Paard een gebaar maken naar de muziekliefhebbers die er als eerste bij zijn. Daarnaast biedt het de bezoeker met een krappe beurs een mogelijkheid om op entreegeld te besparen.
  Het is eenvoudig na te gaan voor welke avonden er nog Early Bird kaarten beschikbaar zijn: op de website van het Paard staat in het Early Bird overzicht vermeld bij welke concerten de korting actueel is. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt u wekelijks een overzicht voor welke shows op het moment van versturen nog Early Bird tickets verkrijgbaar zijn.

  Het Early Bird tarief geldt in de eerste week van de voorverkoop en voor een maximum aantal kaarten. Om gebruik te maken van de korting hoef je niets speciaals te doen, degenen die als eerste een kaartje kopen krijgen dit automatisch voor het gereduceerde tarief.
  Let op: het kan bij populaire shows voorkomen dat de beschikbare Early Bird tickets vrijwel direct op zijn, omdat er tientallen mensen in de eerste seconden kaarten proberen te bestellen. Het kan dan lijken alsof er geen Early Bird tickets waren.

  De Early bird korting is beschikbaar via:

  – www.paard.nl
  – De avondkassa van Paard

  Spelregels:
  – Early Bird korting beschikbaar bij de meeste -maar niet alle- concerten en dance nights.
  – Er is een beperkt aantal Early Bird tickets beschikbaar gedurende de eerste week van de voorverkoop.
  – Bij populaire shows kan de Early Bird zeer snel uitverkocht zijn, soms zelfs al in de eerste seconden.
  – Op de Early bird Tickets zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als de normale entreekaarten.
  – Niet geldig in combinatie met andere kortingen.
  – Genoemde prijzen zijn exclusief servicekosten.

 • Servicekosten

  Wat zijn servicekosten en hoeveel bedragen ze?
  Voor tickets die via het ticketsysteem (Active Tickets) van Paard worden verkocht hanteren we €2,50 servicekosten. Dit geldt voor zowel online als via de avondkassa of voorverkooppunt.  Servicekosten vallen buiten de prijs die je betaald voor de artiest en vanwege boekhoudkundige redenen moeten we de servicefee apart noemen. Onder de servicekosten vallen bijvoorbeeld banktransactiekosten en kosten voor het ticketingsysteem. Er wordt bij een aantal verhuur events  doorgelinkt naar hun eigen ticketeer (dan verlaat je de website van Paard). De servicekosten kunnen bij deze events afwijken van €2,50.

  Over programma’s van €6 of minder berekenen we geen servicekosten. Deze uitzondering is niet van toepassing op entreeprijzen waarbij Early Bird korting is berekend.

  Toilet gratis, dat dan weer wel!
  Voor de bewaakte garderobe en de garderobekluisjes geldt een prijs per item of per kluisje. Het toiletgebruik in Paard is gratis.

   

 • Leeftijd

  In het Paard gelden enkele regels betreffende de toegangsleeftijd.

  Concerten
  Bij concerten geldt een minimumleeftijd van 16 jaar; bezoekers onder de 16  jaar kunnen echter wel toegang krijgen tot concerten in het Paard mits onder begeleiding van een volwassene boven de 18 jaar.

  Nachtprogramma
  Vanaf 23:00 behoren alle activiteiten in het Paard tot het nachtprogramma. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld. Let op: zorg dat je bij een bezoek aan nachtprogramma je legitimatiebewijs bij je hebt.

 • Heeft Paard zit- of staplaatsen?

  Bijna alle optredens in het Paard zijn ‘non-seated’: er zijn uitsluitend staanplaatsen.

  Een specifieke selectie van ons aanbod is echter ‘semi-seated’ of ‘seated’. Shows kunnen semi-seated of seated zijn omdat de artiest daarom vraagt, of omdat het soort optreden daar duidelijk baat bij heeft.

  In het geval van een semi-seated evenement zijn er voor een deel van het publiek zitplaatsen beschikbaar.
  In het geval van een seated evenement is er voor het gehele publiek een zitplaats beschikbaar.

  Wanneer een show semi-seated of seated is staat dit duidelijk op deze website bij het betreffende evenement vermeld.

 • Garderobe

  Binnen het Paard kunt u gebruik maken van de bewaakte garderobe en/of  een beperkt aantal garderobekluisjes. Hiervoor geldt een prijs van 1 euro per item of  1 euro per sluiting van de kluisjes.

  Er kan enkel met contant geld betaald worden bij de garderobe.

  Bij gebruik van de garderobe zijn de voorwaarden van toepassing zoals gesteld in artikel 8 van de bezoekersvoorwaarden.

 • Ik ben mijn E-ticket kwijt of heb het niet ontvangen

  Na aanschaf via de website wordt er een e-ticket naar je email adres gestuurd. Mocht je dit ticket niet meer terug kunnen vinden in de mail, dan kun je hem via je eigen account op de Paard website weer terugvinden.

  Volg hiervoor de volgende stappen:
  – Klik om in te loggen op paard.nl/account/.
  – Na inloggen zie je rechts bovenaan “mijn account” staan. Als je daarop klikt, kom je in het scherm waar je je persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen.
  – Klik op “bekijk hier je bestelhistorie”. Alle aangeschafte kaarten staan hier op een rij. Achter de kaarten van het programma dat nog moet plaatsvinden staat “stuur bevestigingsmail”. Door hier op te klikken kan je jezelf de kaarten opnieuw toesturen.

  Als je de kaarten niet ontvangt (en ze ook niet in de ongewenste mailbox binnenkomen) dan kan het zinvol zijn om bij ‘mijn account’ een ander e-mailadres in te vullen indien dat voorhanden is.

  Als het dan nog niet lukt, kun je contact opnemen met Paard (070-7503434), dan kunnen wij de kaarten eventueel opnieuw toesturen. Let wel, ons kantoor is alleen bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 12.00 en 17.00 uur.
  Mocht op het laatste moment blijken dat het niet lukt en is het kantoor gesloten? Neem dan bij je bezoek aan het Paard je legitimatiebewijs mee en meld je bij de kassa. De kassamedewerker zal je kaarten dan opzoeken in het systeem. Voorwaarde is dan wel dat de kaarten op jouw naam staan.

  Let op: bovenstaande heeft alleen betrekking op e-tickets aangeschaft via www.paard.nl!

 • Hoe koop ik een ticket?

  Bestel je kaartjes via www.paard.nl
  Je kunt je kaarten voor avonden en evenementen in het Paard 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellen via www.paard.nl.

  Hoe bestel je online je kaartje?
  Kies het programma waar je heen wilt in het programmaoverzicht en klik daarbij op de ‘Koop Tickets’-knop. Je krijgt dan een scherm waarbij je moet inloggen. Als je nog niet over een Paard-account beschikt, moet je je hiervoor even registeren (erg simpel, geloof ons). Vervolgens kun je bestellen en afrekenen. De betaling kan met IDeal, Paypal, Mastercard of Visacard gebeuren. Let op: vanuit het buitenland kun je alleen betalen met Credit Card of Paypal. Indien alles akkoord is, ontvang je een e-ticket in een bevestigingsmail in je mailbox.

  Let op: in de bevestigingsmail zit je ticket
  Je e-ticket’ wordt op de avond zelf door onze medewerkers bij de entree gescand. Dit kan vanaf je smartphone worden gescand of vanaf een uitgeprint e-ticket.

  Geen bevestigingsmail ontvangen?
  Bij Hotmail / Live e-mailadressen kan de bevestigingsmail in de Ongewenste Mail / spamfilter terecht komen, kijk dus eerst of hij toevallig hier terecht is gekomen. Niet te vinden? Lees hier bij veelgestelde vragen wat te doen.

  Op de avond zelf dien je in het bezit te zijn van geldige legitimatie. Alleen op het ‘noemen’ van het transactienummer verlenen wij, om misbruik tegen te gaan, geen toegang.

  Je kunt max. 4 kaartjes per account online bestellen. Dit is om zwarthandel tegen te gaan. Lees meer op www.weetwaarjekoopt.nl

 • Ik ben verhinderd

  Indien je zelf niet kan komen naar een optreden waar je een kaartje voor kocht, kunnen wij het kaartje niet terugnemen. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk. Concerttickets vallen binnen de uitzonderingen op het herroepingsrecht voor consumenten. Meer info vind je hier. Een betrouwbare website voor het verkopen van tickets is www.ticketswap.nl.