Werken bij Paard

PAARD omarmt diversiteit. We streven er naar om een eerlijke en ondersteunende werkomgeving te bieden aan al onze werknemers, ongeacht hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, ras, kleur, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, religie of aansluiting bij politieke partij. PAARD wil met mensen werken die de uiteenlopende aard van de samenleving weerspiegelen. Diversiteit klinkt ons als muziek in de oren.

PAARD embraces diversity. We strive to provide a fair and supportive work environment for all our employees, regardless of their age, sex, marital status, sexual orientation, disability, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion, or affiliation to any political party. PAARD wants to work with people who reflect the diverse nature of society. Diversity is like music to our ears.

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures bij PAARD.

We hebben regelmatig plek beschikbaar voor stagiaires.
Hieronder een overzicht:

Blijf op de hoogte

Je krijgt elke week de Paard nieuwsbrief met het laatste nieuws, bevestigingen, Early Birds en winacties.