Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de Stichting ’t Paard van Troje (hierna te noemen ‘Paard’) omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.paard.nl.

Lees hier meer over ons Cookiebeleid.

Paard verzamelt en registreert verschillende persoonsgegevens van gebruikers. Wij proberen echter alleen het minimaal noodzakelijke te registeren om je een goede service te kunnen geven. Met service bedoelen we:
-dat we je informatie willen kunnen geven over de evenementen van het Paard;
-de mogelijkheid hier op paard.nl kaartjes te kopen via je account;
-dat we je muzieksuggesties willen aanbieden die je wellicht interessant vindt.

Daarnaast verzamelen we via Google Analytics informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om onze website doorlopend te verbeteren. Ook neemt Paard deel aan Publieksonderzoek Cultuursector 2023-2024 van de Gemeente Den Haag in samenwerking met The Hague & Partners.

Paard gaat zorgvuldig om met je gegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Paard passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Wij geven geen persoonsinformatie door aan derden, maar slechts in minimale vorm aan een aantal partijen die ons ondersteunen bij het mogelijk maken van de bovengenoemde services. Met deze partijen zijn contracten afgesloten (zgn. verwerkersovereenkomsten) waarin precies is vastgelegd wat wel en niet mag en waarin een maximaal privacy niveau is vastgelegd. Deze verwerkersovereenkomsten voldoen aan de Europese AVG wetgeving. In uitzonderlijke gevallen kan Paard jouw persoonsgegeven delen met derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via de website gegevens aan www.paard.nl verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Paard, zoals neergelegd in dit Privacy Statement. Op de website van Paard wordt gebruik gemaakt van cookies. Lees hier meer over ons Cookiebeleid.

Wat verzamelen we? 
Om online een kaartje te kunnen kopen hebben we je voor- en achternaam nodig, en een geldig e-mailadres. Dit is minimaal nodig om je een e-ticket te kunnen toesturen. Daarnaast vragen we nog je geboortejaar (niet de complete datum) en je postcode, deze informatie is niet verplicht. Deze laatste twee gegevens zijn voor ons waardevol om zo een redelijk beeld van ons publiek te krijgen (leeftijd en spreiding).

Bij het afrekenen van je tickets zijn natuurlijk bank- en transactiegegevens nodig. Deze zijn niét voor ons zichtbaar en worden ook niét door ons opgeslagen. Deze transactiegegevens blijven binnen het betaalsysteem waar wij bij aangesloten zijn (PAY, hier is een verwerkersovereenkomst mee gesloten).

Op vrijwillige basis kun je adres- en contactgegevens in je account invoeren. Dit heeft als voordeel dat we je beter op de hoogte kunnen houden als er wijzigingen rond een optreden zijn.
De persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar. Mocht je dat niet willen dan kun je binnen je account eenvoudigweg je persoonsgegevens verwijderen.

Als je de website bezoekt, komen we er niet onderuit je IP-adres te zien (zo werkt internet nu eenmaal). Tijdens je bezoek aan de site (‘gedurende de sessie’) is dit IP-adres, in combinatie met Cookies, nodig om de site te kunnen gebruiken.

Voor analyses wordt door Google Analytics uw gemaskeerde IP-adres (gemaskeerd = niet het gehele IP adres) voor een periode van 26 maanden opgeslagen op de servers van Google. Omdat het IP-adres gemaskeerd is en alleen voor geanonimiseerde analyses gebruikt wordt is het niet naar jou persoonlijk te herleiden.

Wij maken gebruik van cookies: Lees hier meer over ons Cookiebeleid.

Voor het Publieksonderzoek Cultuursector 2023-2024 van de Gemeente Den Haag verzamelen we alleen postcode + huisnummer.

Hopelijk ten overvloede: Paard heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen.

Foto’s en video’s in PAARD
Graag willen we je er op wijzen dat er tijdens evenementen in Paard en in opdracht van Paard audio-, foto en filmopnamen van bezoekers, sprekers, artiesten, musici en andere deelnemers aan evenementen worden gemaakt. De Paard huisfotograaf maakt in opdracht van Paard foto’s van zowel de artiesten als het publiek. Deze foto’s worden gepubliceerd op de website paard.nl en gebruikt voor beleidsplannen en soms voor promotiedoeleinden. Voor foto’s die gepubliceerd zijn via paard.nl kun je altijd een aanvraag doen tot verwijdering. Je kunt hiervoor bellen of mailen naar Paard. Er zijn ook fotografen aanwezig die in opdracht van andere media en/of organisaties werkzaam zijn. De verwijdering van deze foto’s kun je aanvragen via het medium of organisatie zelf en je kunt hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met Paard. Het in opdracht van Paard gemaakte audio- en beeldmateriaal wordt gebruikt via het Vimeo platform op paard.nl en het platform van Paard genaamd Paard.TV. De verwerking van het audio- en beeldmateriaal vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van paard.nl. Voor audio- en beeldmateriaal die gepubliceerd zijn via paard.nl en/of een ander platform van Paard, geldt dat je altijd een aanvraag tot verwijdering kunt doen. Het verzoek tot verwijdering zal worden gehonoreerd, tenzij met de verwijdering geen redelijk belang van de aanvrager is gemoeid of Paard toestemming heeft gekregen voor het publiceren van het gemaakte audio- en beeldmateriaal van de daarbij betrokkenen. Paard heeft niet de intentie gegevens te verzamelen of opnamen te maken van bezoekers of deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Paard kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Paard raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er (gegevens over) kinderen verzameld of opgenomen worden zonder ouderlijke toestemming.

Nieuwsbrief en overige berichten
-Paard zal nooit ongevraagd een commerciële mail sturen.
-Je ontvangt van ons alleen de wekelijkse Algemene Nieuwsbrief en/of een Artist Alert indien u via een opt-in heeft laten weten deze te willen ontvangen, je ontvangt deze mails dus op basis van toestemming.
Bij het zenden van Artist Alert houden we rekening met je bij ons bekende kaartkoop historie. In elke Nieuwsbrief of Artist Alert zit een link via welke je je eenvoudig kan afmelden van de betreffende nieuwsbrief. Aan- of afmelden kan ook via je account op paard.nl.
-Paard kan u een servicemail sturen. Dit bericht bevat informatie over tickets die u bij ons heeft gekocht, of relevante informatie over het evenement dat u bij ons gaat bezoeken. Deze mail is wettelijk toegestaan, op grond van uitvoering van een overeenkomst, u kocht namelijk een kaartje.
-Paard kan u na afloop van een evenement een evaluatiemail (‘Aftermail’) sturen. Dit doen we op wettelijke basis van gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein.

Sollicitaties
Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van maximaal 1 jaar. Voor het verstrijken van deze periode kan Paard je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode.

Doeleinden
Paard kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, clubnachten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals);
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van Paard worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon via social media of per gewone post; wij zullen dit echter nooit ongevraagd doen en alleen als je vrijwillig hiervoor contactgegevens in je account invoert.
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook, Google, Twitter of Instagram: Lees hier meer over ons Cookiebeleid.
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Indien de gebruiker geen berichten meer van Paard wil ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal Paard informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van Paard of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. Paard is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, welke kunnen afwijken van het Privacy Statement van Paard.

Gegevens wijzigen of verwijderen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren.
1) de gebruiker kan zelf zijn gegevens in het ticket-account op www.paard.nl aanpassen.
2) de gebruiker kan inloggen op www.paard.nl om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen.
3)  je kan, indien je een relatie met Paard hebt buiten de website om, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: [email protected]. Wij zullen de aanpassingen binnen een maand doorvoeren.

Gegevens opvragen
Indien wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen kun u deze uit hoofde van ‘dataportabiliteit’  bij ons opvragen.  Wij zullen u die dan binnen een maand in een digitaal bestand doen toekomen met de bij ons bekende persoonsgegevens.

Beveiliging
Paard doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen, encrypties en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.paard.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Anoniem kaartjes kopen of concertinformatie krijgen? 
Mocht je helemaal niks geregistreerd willen hebben dan kun je evengoed van onze services gebruik maken:
tijdens de openingsuren van de kassa kun je bij ons of andere voorverkooppunten kaartjes kopen; we registreren dan niks van je. Het nadeel is wel dat we je dan niet op de hoogte kunnen brengen van eventuele wijzigingen rond de betreffende show. Ook kunnen we je niet helpen als je je ticket verliest.

Wijzigingen
Paard behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Paard te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

Paard
Prinsegracht 12
2512 GA Den Haag

[email protected]

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 27 oktober 2023