woensdag 15 mei

poppodium PAARD stelt driekoppige directie aan

Het Haagse poppodium PAARD stelt per 1 juni een driekoppige directie aan. Algemeen directeur Majel Blonden wordt vanaf dan vergezeld door Elsa Blaauboer als adjunct directeur commercieel en René van der Zee als adjunct directeur operationeel. De uitbreiding stelt PAARD in staat de ambitieuze doelstellingen van de organisatie in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Groei en ambitie
Majel Blonden: “Paard groeit wat betreft bezoekersaantallen, locaties en aantal programma’s daarom moet de organisatie mee groeien. In ons meerjarenbeleidsplan hebben we ambities opgeschreven waar we serieus aan willen werken, daarom breiden we de directie uit met twee adjunct-directeuren.” PAARD ging de afgelopen jaren naar een bezoekersaantal van bijna 300 duizend, breidde uit naar een naastgelegen pand en programmeert o.a. de succesvolle popconcerten in Amare. “Met een driekoppige directie kunnen we ons richten op de stip op de horizon en willen we onze plannen waarmaken. Los van alle mooie programma’s die we willen realiseren en locaties die we gaan ontwikkelen, wil PAARD vooral ook een goede werkgever zijn.

Elsa Blaauboer
Elsa Blaauboer begon haar carrière bij PAARD als bedrijfsleider op de horeca-afdeling van PAARD, later werd zij Hoofd Horeca. In de loop der jaren is daar ook het management van het Paardcafé en de commerciële activiteiten van PAARD bijgekomen.  Met de promotie tot Adjunct  Directeur Commercieel volgt een logische volgende stap. 

Elsa: ‘PAARD is een prachtig podium, waar een unieke groep talentvolle mensen elke dag en nacht samen hard werken om mooie ervaringen te realiseren. Ik ben ontzettend trots dat ik hier deel van uit maak en kijk uit naar wat wij nog meer samen gaan verwezenlijken.’ 

René van der Zee
René begon zijn loopbaan bij PAARD in 1993 als stagemanager. Na de verbouwing in 2003 breidde zijn rol uit naar de afdeling productie. In de daaropvolgende jaren heeft hij diverse functies bekleed, uiteindelijk leidend tot zijn huidige positie als Hoofd Productie, Techniek en Gebouwbeheer. Vanwege zijn uitgebreide ervaring op deze terreinen was het een natuurlijke stap om de rol van Adjunct Directeur Operationeel te vervullen. 

René: “Met het hele team gaan we PAARD klaarstomen voor de volgende 50 jaar,” 

De komende tijd wordt het organogram van PAARD nog verder onder de loep genomen. Daarbij zullen nieuwe functies, projecten, zalen en ambities verankerd worden in de organisatie.