vrijdag 22 december

‘DE HUB’ GAAT MUZIKAAL TALENT ONTWIKKELEN TOT PROFESSIONELE ACTS

Podia en instellingen voor talentontwikkeling uit Haarlem, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag slaan de handen ineen om opkomende artiesten verder te helpen in hun carrière. Met ‘De Hub’ wordt gebouwd aan een duurzame infrastructuur voor getalenteerde acts, die zich zo verder kunnen ontwikkelen op artistiek, organisatorisch en persoonlijk vlak.

Landsdeel West (Noord en Zuid-Holland) kent talloze authentieke acts met grote potentie. Toch hebben we de afgelopen jaren maar weinig van deze acts door zien breken; niet omdat het de artiesten aan talent ontbreekt, maar omdat de ontwikkelketen gaten kent. Het talentontwikkelingsaanbod is in sterke mate gefragmenteerd en sluit niet goed aan op elkaar of de behoefte van de artiest. Door een toekenning van de regeling voor muziekhubs van het Fonds Podiumkunsten kan het gefragmenteerde aanbod worden vervangen door een duurzaam alternatief. Patronaat, Popcentrum Slachthuis, Stichting INI Movement, Vanguard, BIRD, House of Knowledge, Paradiso, Super Sonic, PAARD en Orisun Studio bundelen hun krachten en starten ‘De Hub’, een duurzaam ontwikkeltraject voor getalenteerde artiesten.

Het versterken van ketens
‘De Hub’ dient als een pilot voor het versterken van de keten en het in kaart brengen van de carrière van een talent zoals dit in Nederland niet eerder is gedaan. In vier verschillende fasen worden beginnende artiesten ondersteund in hun ontwikkeling tot een duurzame (inter)nationale carrière.

In de eerste fase activeren de samenwerkingspartners lokale en regionale acts, door middel van jamsessies, open mic-nights en residenties in culturele centra. In de tweede fase worden maximaal twintig talenten geselecteerd door de samenwerkingspartners, die in de derde fase worden samengebracht in een professionele makersomgeving. Denk hierbij aan writer’s camps, centrale clinics en masterclasses. Uiteindelijk presenteren de partners in de vierde en laatste fase maximaal vijf talenten die zich doorontwikkelen met externe coaches en managers, met als doel een duurzame (inter)nationale carrière.

‘De vorming van deze hub is prachtige stap voor onze scene en cultuur’, aldus Misha van der Winkel, (INI Movement). ‘Door een samenwerking op dit niveau kunnen we een breed en gezond ontwikkelplatform bouwen voor het authentieke talent in Landsdeel West’.

Eclectische, jonge makers
‘De Hub’ richt zich op makers die muziek maken van het gedachtegoed van zwarte muziek; een eclectische mix van hiphop, soul, R&B, jazz, pop en elektronische genres. Met name authentieke makers die net een kunstvakopleiding hebben afgerond, gevorderde autodidacten of semiprofessionele makers met een lokale of regionale aantrekkingskracht.

De samenwerkingspartners kunnen niet genoeg benadrukken dat muzikaal talent in grote getalen aanwezig is in Nederland. Met goede begeleiding en een sterke muzikale infrastructuur kunnen zij dat talent ontwikkelen tot succesvolle en toonaangevende acts. Met de toekenning van de regeling voor muziekhubs van Fonds Podiumkunsten kan deze ambitie bewaarheid worden!