Huisregels PAARD in het PARK

Met een bezoek aan Paard in het Park ga je akkoord met de Huisregels en Voorwaarden die gelden. Paard is aangesloten de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).  De onderstaande algemene bezoekersvoorwaarden gelden voor de bij de VNPF aangesloten podia en festivals. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van Amsterdam op 11 maart 2020.
Klik voor meer de volledige algemene bezoekersvoorwaarden of het VNPF Corona-protocol.

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. Ook dient de bezoeker rekening te houden met door de overheid gestelde Corona Maatregelen die landelijk gelden. PAARD behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van PAARD van toepassing. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.

1.1 Eigen risico/aansprakelijkheid
Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat PAARD geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

1.2 Toegangsbewijs en toegang
Toegang tot het evenemententerrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs , een geldig legitimatiebewijs en een geldig Coronatoegangsbewijs.

1.3 Minimumleeftijd
Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van het evenement hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. De organisatie adviseert jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.

1.4 Legitimatieplicht
Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

1.5.1 Alcohol en roken
Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak te kopen en/of te consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van barpersoneel, security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden.

1.5.2
Roken is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

1.6.1 Fotografie/video- en audio-opnames
Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie video en/of geluidsopnames te maken op het evenemententerrein. Enkel compactcamera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden. Tijdens het evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.

1.6.2 Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel kan er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht zijn.

2.1 Onbehoorlijk gedrag
De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.

2.2 Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het evenemententerrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

3.1 (Toegangs-)controle en visitatie
Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de beveiliging de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.

3.2 Tassenverbod
Op het evenemententerrein geldt een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10 cm dik zijn uitgezonderd.

3.3 Verboden voorwerpen
Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

3.3.1
Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen: Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, gasflessen, glas (uitgezonderd parfum en noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols. Selfiesticks, laptops, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), laptops, notebooks en tablets. Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, fakkels, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

3.3.2
Het is niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar het evenemententerrein. Alle bezoekers krijgen een vaste zitplaats. Bij binnenkomst word je begeleid naar een zitplaats.

3.3.3.
Onderstaande voorwerpen zijn wel toegestaan: Powerbank/battery packs voor het opladen mobiele telefoons, verrekijkers, zonnebrandcrème, hand ventilator op batterijen, kolfapparaat.

3.4.1.
Volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen. In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig