colorful-triangles-backgroundmedsmall2.jpg
EN
AANRADERS
DAMIAN "JR. GONG" MARLEY
DI. 13 JUN
DAMIAN "JR. GONG" MARLEY
WENDE
DO. 16 MRT
WENDE
JETT REBEL
DO. 20 APR
JETT REBEL
BLAUDZUN
DO. 23 MRT
BLAUDZUN
HALLO VENRAY
ZA. 13 MEI
HALLO VENRAY
KRS ONE & THE BEATNUTS
ZO. 05 MRT
KRS ONE & THE BEATNUTS
Sef & support
ZO. 16 APR
SEF & SUPPORT
THE VEILS
MA. 17 APR
THE VEILS

HUISREGELS POPPODIUM PAARD VAN TROJE

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Paard van Troje gelden. Overtreding van wettelijke aard kan aan de politie worden gemeld. Daarnaast heeft de directie te allen tijde het recht om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld. Naast de onderstaande huisregels zijn ook de ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden van de vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals’ van kracht.


HUISREGELS PAARD VAN TROJE:
1. Minimum leeftijd bij concerten is 16 jaar; bezoekers jonger dan 16 jaar kunnen wel toegang krijgen tot concerten in Paard van Troje mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene, tenzij anders vermeld. Vanaf 23:00 uur behoren alle activiteiten in Paard van Troje tot het nachtprogramma. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld op de Paardsite.

2. Paard van Troje schenkt geen alcoholische dranken onder personen jonger dan 18 jaar. Bij (enig vermoeden van) fraude i.v.m. drank wordt direct de toegang van de betrokkenen ontzegd.

3. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd een geldige ID mee.

4. Op diverse plaatsen in Paard van Troje hangen camera’s. Iedereen die Paard van Troje bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

5. Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is verboden.

6. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

7. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

8. De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.

9. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle van de politie. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

10. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

11. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

12. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

13. Het is verboden eigendommen van Paard van Troje mee naar buiten te nemen, inclusief restanten van voedsel en dranken.

14. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden en is het niet toegestaan om in Paard van Troje te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken.

15. Er mag alleen gerookt worden in de rookruimte. Roken buiten de daarvoor aangewezen ruimte kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Paard van Troje zal de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

16. Stagediven en crowdsurfen is verboden in Paard van Troje.

17. Klachten kunt u uiterlijk binnen 2 dagen schriftelijk melden via service@paard.nl. Hierna worden klachten niet meer in behandeling genomen.

18. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid opgevolgd te worden.

19. Parkeer voertuig/fiets op de aangegeven plaatsen zodat derden geen overlast ondervinden. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

20. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed tenzij dit aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van een Paard van Troje medewerker. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd. Bij verlies van de lockersleutel kost het vervangen van de sleutel u €12,50

21. Paard van Troje heeft zich aangesloten bij Convenant preventie gehoorschade muzieksector van de VNPF en houdt zich aan de hierbij behorende normen. Zorg dat u uzelf goed beschermt: oordopjes kunt u direct bij ons aanschaffen! De automaten bevinden zich op de begane grond bij de toiletten. De oordoppen zijn te koop voor €2,- of €10,- (luxere variant).

22. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

23. Dieren worden niet toegelaten.

24. Na binnenkomst is in- en uitloop niet toegestaan.

Wijzigingen o.v.b.